Neuropsychiatric Investigation
Original Article

The Effects of Maternal Employment on Depression, Anxiety, Maternal Attachment, and Self-Confidence

1.

Comunity Based Treatment Team, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Psychology, Üsküdar University, İstanbul, Turkey

3.

Department of Psychiatry, Marmara University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

4.

Department of Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, Bakırköy Research and Training Hospital for Psychiatry, İstanbul, Turkey

5.

Department of Psychology, Mother and Baby Research and Application Center, Üsküdar University, Faculty of Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey

Neuropsychiatric Investigation 2021; 59: 96-101
DOI: 10.5152/NeuropsychiatricInvest.2021.10-34
Read: 811 Downloads: 329 Published: 05 January 2022

Objective: We aimed to evaluate anxiety and depression, maternal attachment, and self-esteem in working mothers.

Methods: We recruited 200 working and 200 non-working mothers with children younger than 6 years old. We used the Beck Anxiety Inventory, Edinburgh Postpartum Depression Scale, Pharis Self-Confidence Scale, and Maternal Attachment Inventory. In addition, we used the Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual, fourth edition to rule in major depressive disorder.

Results: We found that working mothers had a lower depression rate than non-working mothers (P=.007), but the anxiety rate was insignificant (P > .05). However, working mothers had significantly lower maternal attachment (P=.032) and self-confidence (P=.001) than non-working mothers.

Conclusion: Maternal employment had a positive effect on depression, but it had no impact on anxiety.
 


Annelerin Çalışma Durumunun Depresyon, Anksiyete, Maternal Bağlanma ve Özgüven Üzerine Etkileri

Amaç: Çalışan annelerde anksiyete, depresyon, maternal bağlanma ve özgüveni değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu çalısmaya altı yaşından küçük çocuğu olan 200 çalışan ve 200 çalışmayan anne dahil edildi. Beck Anksiyete Envanteri, Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği, Pharis Özgüven Ölçeği ve Maternal Bağlanma Envanteri kullandık. Ek olarak, katılımcılardaki depresyon durumu SCID-I yapılandırılmış görüşmesiyle değerlendirildi.

Bulgular: Çalışan annelerde çalışmayan annelere göre depresyon oranının daha düşük olduğunu (P=,007), ancak anksiyete seviyeleri arasında bir fark olmadığını (P > ,05) bulduk. Diğer bir yandan, çalışmayan anneler önemli ölçüde daha yüksek maternal bağlanmaya (P=,032) ve özgüvene (P=,001) sahipti.

Sonuç: Altı yaşından küçük çocuğu olan annelerin çalışmasının, depresyon üzerine olumlu etkisi saptanırken anksiyete üzerinde bir etkisinin olmadığı bulundu.

Cite this article as: Dülgeroğlu Bayazıt D, Noyan Ahlatcıoğlu E, Dönmez M, Yavuzlar Civan H, Aydın N. The effects of maternal employment on depression, anxiety, maternal attachment, and self-confidence. Neuropsychiatr Invest. 2021;59(4):96-101.

Files
EISSN 2792-0070